Ağızbilimi Terimleri Sözlüğü Üzerine

Ağızbiliminin amaçları, çalışma alanları, terimleri ve yöntemleri ile dilbilim/dilbilgisi ve lehçebilimden ayrılarak müstakil bir bilim alanı olması, ağızbilimi terimleri sözlüğünün hazırlanmasını zorunlu kılmaktadır.

Ülkemizde ağızbilimi araştırmacılarının ihtiyacını karşılayacak ne terim sözlükleri ne de el kitapları mevcuttur. Bu anlamda Türkiye’de yayımlanmış olan çeşitli ağız araştırmalarını (kitap, dergi, makale ve bildiriler) tarayarak oluşturduğumuz terimler listesi, bu iş için bir başlangıç olabilir.

Büyük ve kapsamlı bir sözlük için Türk Dil Kurumu bünyesinde Ağızbilimi Terimleri Sözlüğü Çalışma Grubu’nun kurulması veya birkaç kişinin bir araya gelerek bu sözlük çalışmasını en kısa zamanda başlatmaları gerekir.

Yukarıdaki yazı aynı başlık altında yayınlanan makalenin sonuç bölümünden alınmıştır. Makalenin tamamı için aşağıdaki kaynakçayı inceleyiniz.

Kaynakça: Erdoğan Boz

Diyalektolog Dergisi, YAZ SUMMER 2011, SAYI NUMBER 2, SAYFA PAGE 1-6.

Telif İhlali Bildirimi

Benzer Yazılar