Diyalektoloji Nedir?

Diyalektikoloji (Yunancadan διάλεκτος, diyalektos, “tartışma, lehçe” ve -λογία, -logia) veya lehçebilim, toplumdilbilimin bir alt alanı olan ve lehçeleri inceleyen bir bilim dalıdır.

Dilin çeşitliliği, öncelikle coğrafi dağılıma ve bunlarla ilişkili özellikleri incelemektedir. Diyalektoloji, ortak bir atadan gelen iki yerel lehçenin ayrımı ve eşzamanlı varyasyon gibi konuları ele almaktadır. (Kaynak: Vikipedi)

  1. Lehçe bilimi.
  2. Dialectology.

Telif İhlali Bildirimi

Benzer Yazılar