Etiket: ağız bilimi

Ağızbilimi Terimleri Sözlüğü Üzerine

Ağızbiliminin amaçları, çalışma alanları, terimleri ve yöntemleri ile dilbilim/dilbilgisi ve lehçebilimden ayrılarak müstakil bir bilim alanı olması, ağızbilimi terimleri sözlüğünün hazırlanmasını zorunlu kılmaktadır. Ülkemizde ağızbilimi araştırmacılarının ihtiyacını karşılayacak ne terim sözlükleri ne de el kitapları mevcuttur. Bu anlamda…

Devamı »

Ağız Bilimi Araştırmaları Üzerine Genellemeler

Bir dil bilimi terimi olarak “ağız (frn. parler / alm. Mundart / ing. language / ita. parlata)” genel anlamda, “bir dilin (langue) vy lehçesinin (dialecte) sınırları içinde, belli bölge vy topluluklara özgü sözlü anlatım yollarının bütünü” diye tanımlanabilir….

Devamı »

Diyalektoloji Nedir?

Diyalektikoloji (Yunancadan διάλεκτος, diyalektos, “tartışma, lehçe” ve -λογία, -logia) veya lehçebilim, toplumdilbilimin bir alt alanı olan ve lehçeleri inceleyen bir bilim dalıdır. Dilin çeşitliliği, öncelikle coğrafi dağılıma ve bunlarla ilişkili özellikleri incelemektedir. Diyalektoloji, ortak bir atadan gelen iki yerel lehçenin ayrımı ve eşzamanlı varyasyon gibi…

Devamı »