Etiket: Anadolu Ağızları

Anadolu Ağızlarında Sınırlama Gösteren Yapılar

Eski Türkçede sınırlama görevini, yönelmeli adlardan sonra gelen teg ve tegi edatları üstlenmiş durumdadır . Karahanlı döneminde tegi yanında tegü ve tegin’e de rastlanır. Harezm Türkçesinde tegi’nin e’sinde daralmayla tėgi biçimine giren edat, Çağataycada kapalı ünlülü olarak ve…

Devamı »

Anadolu Ağızlarının Etnik Yapı İle İlişkisi Sorunu

Anadolu ağızlarında etnik karışmalar olmakla birlikte Kınık, Avşar ve Salur boylarının ağız özellikleri Zeynep Korkmaz tarafından tespit edilmiştir. Kınık Boyu Ağız Özellikleri Avşar Boyu Ağız Özellikleri Salur Boyu Ağız Özellikleri Makalenin tamamına ulaşmak için adı geçen makaleye bakabilirsiniz….

Devamı »

Anadolu Ağızlarında Etnik (Boysal) Özellikler ve Çepni Ağızları Üzerine

Anadolu’ya çeşitli Türk boyları (Peçenek, Kıpçak, Oğuz vs.) milattan ön- ceki dönemlerden beri geldilerse de, bu toprakların Türkleşmesi 11. Yüz- yıldan sonraki yoğun Oğuz göçleri ile olmuştur. 11. yüzyıldan sonraki yoğun Oğuz göçleri ve daha sonrasında, Oğuz olmayan…

Devamı »

Türkiye Türkçesi Ana Ağız Gruplarını Belirleyen Özellikler Bakımından Batı Trakya Türk Ağızları

Leylâ Karahan’ın Anadolu ağızlarının sınıflandırılması ölçütleri ile Gümülcine ve İskeçe ağızları özelliklerinin karşılaştırılması Ses Bilgisi 1. Alınma kelimelerdeki uzun ünlülerin normal süreli ünlüye dönüşmesi 2. Kalınlık-İncelik bakımından ünlü benzeşmesi 3. Kök ve ek ünlülerinde meydana gelen ve sebebi…

Devamı »

Türkiye Türkçesi Ağızları Üzerine Çalışma Yapılmayan İl ve İlçeler

Türkiye Türkçesi Ağızları üzerine yapılan çalışmaların kökeni 1867’deki Maksimov’un çalışmalarına dayanır. Literatürde yabancı araştırmacılar dönemi diye geçen bu dönem, 1940’lı yıllara kadar sürmüştür. Bu dönemde yapılan çalışmalar birçok yönden eksik olsalar da, Türkiye Türkçesi ağızları üzerine yapılan ilk…

Devamı »

Ağız Bilimi Araştırmaları Üzerine Genellemeler

Bir dil bilimi terimi olarak “ağız (frn. parler / alm. Mundart / ing. language / ita. parlata)” genel anlamda, “bir dilin (langue) vy lehçesinin (dialecte) sınırları içinde, belli bölge vy topluluklara özgü sözlü anlatım yollarının bütünü” diye tanımlanabilir….

Devamı »