Etiket: Leyla Karahan

Türkiye Türkçesi Ana Ağız Gruplarını Belirleyen Özellikler Bakımından Batı Trakya Türk Ağızları

Leylâ Karahan’ın Anadolu ağızlarının sınıflandırılması ölçütleri ile Gümülcine ve İskeçe ağızları özelliklerinin karşılaştırılması Ses Bilgisi 1. Alınma kelimelerdeki uzun ünlülerin normal süreli ünlüye dönüşmesi 2. Kalınlık-İncelik bakımından ünlü benzeşmesi 3. Kök ve ek ünlülerinde meydana gelen ve sebebi…

Devamı »

Gramatikal Ölçütlerle Belirlenen Türkiye Türkçesi Ağız Gruplarında Leksik Verilerin Anlamlılığı Üzerine Bir Araştırma

Ağızlar fonetik, morfolojik ve leksik ölçütlere göre sınıflandırılır. Daha önce yapılan sınıflandırma çalışmalarında fonetik ve morfolojik ölçütler kullanılmıştı. Bu yazıda leksik ölçütlerin ortaya koyduğu sonuçlar ile fonetik ve morfolojik ölçütlerin sonuçlarının örtüşüp örtüşmediği araştırılmıştır. Sonuç: Bu araştırmada seçilen…

Devamı »