Etiket: Oğuz Lehçesi

Modern Oğuz Türkçesi Diyalektlerinde Göçüşme

Bu çalışmada bir kelimedeki iki fonemin yer değiştirmesi olarak tanımlanan göçüşme olayı Oğuz grubu Türk lehçeleri içerisinde değerlendirmeye çalışılmıştır. Nöbetleşen seslerin yerine göre yakın ve uzak, yer değiştiren seslerin niteliğine göre de iki ünsüzün ya da ünlünün yer…

Devamı »

Eski Türkiye Türkçesi Ağızlarının Sınıflandırılması

13-15. yüzyıllar arası Anadolu Türkçesi ile ilgili yaklaşık yüzyıldır sürdürülen çalışmaların ortaya koyduğu veriler ışığında “standart” bir Eski Türkiye T ü r k ç e s i nden (= SETT) söz edilebilir.2 Aşağıda bu çalışmaların ortaya koyduğu verileri…

Devamı »

Anadolu Ağızlarında Etnik (Boysal) Özellikler ve Çepni Ağızları Üzerine

Anadolu’ya çeşitli Türk boyları (Peçenek, Kıpçak, Oğuz vs.) milattan ön- ceki dönemlerden beri geldilerse de, bu toprakların Türkleşmesi 11. Yüz- yıldan sonraki yoğun Oğuz göçleri ile olmuştur. 11. yüzyıldan sonraki yoğun Oğuz göçleri ve daha sonrasında, Oğuz olmayan…

Devamı »