Etiket: Salur

Anadolu Ağızlarının Etnik Yapı İle İlişkisi Sorunu

Anadolu ağızlarında etnik karışmalar olmakla birlikte Kınık, Avşar ve Salur boylarının ağız özellikleri Zeynep Korkmaz tarafından tespit edilmiştir. Kınık Boyu Ağız Özellikleri Avşar Boyu Ağız Özellikleri Salur Boyu Ağız Özellikleri Makalenin tamamına ulaşmak için adı geçen makaleye bakabilirsiniz….

Devamı »

Anadolu Ağızlarında Etnik (Boysal) Özellikler ve Çepni Ağızları Üzerine

Anadolu’ya çeşitli Türk boyları (Peçenek, Kıpçak, Oğuz vs.) milattan ön- ceki dönemlerden beri geldilerse de, bu toprakların Türkleşmesi 11. Yüz- yıldan sonraki yoğun Oğuz göçleri ile olmuştur. 11. yüzyıldan sonraki yoğun Oğuz göçleri ve daha sonrasında, Oğuz olmayan…

Devamı »